siedziba

Krzysztof Krzyżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe „KRIS-TAEM” Krzysztof Krzyżewski w Warszawie, informuje, że zabawka: grzechotka, ITM. NO. 00-43668,  kod EAN 5906160243668, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na dostępność w zabawce wypełnienia z materiału włóknistego co stwarza ryzyko uduszenia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Krzysztof Krzyżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe „KRIS-TAEM” Krzysztof Krzyżewski w Warszawie, informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka – grzechotka, kod EAN 5906160279681, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na nieodpowiedni kształt geometryczny zabawki, co może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika poprzez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawkę lub zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.