siedziba

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE,,KRIS-TAEM" Krzysztof Krzyżewski w Stanisławowie Pierwszym informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka - Pistolet na strzałki, ITEM NO. 00-33201, kod EAN 5906160233201, nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na to, że w wyniku badania wytrzymałości na rozciąganie, od strzałek oddzieliły się przyssawki, które mają nieodpowiedni rozmiar, co stwarza ryzyko uduszenia się dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez przyssawki zaklinowane w ustach, gardle Iub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów