Drukuj

Krzysztof Krzyżewski prowadzący działalność gospodarczą pod KRIS-TAEM Krzysztof Krzyżewski w Warszawie, informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka – piłka jeżyk z uchwytem, ITEM. NO. 00-57941, kod EAN 5906160157941, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny stosunek masy do współczynnika sprężystości piłki jojo, co może stwarzać zagrożenie uduszenie dziecka w skutek owinięcia się zabawki wokół szyi. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.